myvieclam.com

Việc làm Cần Thuyển Nhân Viên Designer Tháng Năm 2018 Mới nhất

Fri, 12 Jan 2018 23:49:48 GMT

Soc Trang, Soc Trang - - Chịu trách nhiệm , quản lý và phát triển về mặt mỹ thuật các sản phẩm thiết kế của Cty - Thiết kế các ấn phẩm in (tờ rơi, brochure, poster, bandroll, v.v..) - Thiết kế các vật phẩm sử dụng trong ngày lễ, sự kiện (backdrop, giấy mời, standee, bảng biển, v.v…) - Giám sát và...

Ứng Tuyển Ngay

Tạo thông báo việc làm

Đăng ký Bản tin Việc làm Hàng tuần của chúng tôi và theo dõi.


© Myvieclam.com 2017 Bảo lưu mọi quyền.

|