myvieclam.com

Việc làm Chiềng Lê, Sơn La] Nhân Viên Bán Hàng tháng sáu 2018 Mới nhất

Thu, 03 May 2018 22:01:34 GMT

Son La, North West - Là doanh nghiệp trực thuộc tập thuộc tập đoàn FPT, Công ty TNHH Bán lẻ FPT (FPT Retail) được thành lập đầu tháng 8 năm 2007 thuộc Công ty TNHH Thương mại FPT ( FTG) với số cán bộ và nhân viên ban đầu chỉ hơn 40 người. 01/01/2012: Công ty TNHH Bán lẻ FPT tách ra khỏi Công ty TNH...

Ứng Tuyển Ngay

Tạo thông báo việc làm

Đăng ký Bản tin Việc làm Hàng tuần của chúng tôi và theo dõi.


© Myvieclam.com 2017 Bảo lưu mọi quyền.

|