myvieclam.com

Việc làm Chuyên viên Thu Hồi nợ pháp lý tại Vị Thanh - Sóc Trăng - VPBank - Sóc Trăng Tháng Năm 2018 Mới nhất

Thu, 18 Jan 2018 09:28:51 GMT

- Đảm bảo đạt chỉ tiêu thu hồi nợ hàng tháng và giữ nợ quá hạn ở mức thấp nhất. - Trực tiếp liên hệ và đến cơ sở kinh doanh, nhà khách hàng hoặc bất kỳ địa...
From VPBank - Thu, 18 Jan 2018 09:28:51 GMT - View all Sóc Trăng jobs

Ứng Tuyển Ngay

Tạo thông báo việc làm

Đăng ký Bản tin Việc làm Hàng tuần của chúng tôi và theo dõi.


© Myvieclam.com 2017 Bảo lưu mọi quyền.

|