myvieclam.com

Việc làm Deputy chief of party l Global Value Chain l Vietnam l 2018 - Việt Nam Tháng Bảy 2018 Mới nhất

Fri, 12 Jan 2018 23:22:00 +0000

Chemonics seeks a deputy chief of party for an anticipated USAID-funded project to integrate small and medium enterprises into global value chains in...

Ứng Tuyển Ngay

Tạo thông báo việc làm

Đăng ký Bản tin Việc làm Hàng tuần của chúng tôi và theo dõi.


© Myvieclam.com 2017 Bảo lưu mọi quyền.

|