myvieclam.com

Việc làm Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Sóc Trăng - Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện tháng sáu 2018 Mới nhất

Tue, 16 Jan 2018 02:32:04 GMT

Cong Ty Co Phan Gon Sa - Soc Trang, Soc Trang - ty đến khách hàng là các Bác Sĩ ở Bệnh Viện, các hoạt động chăm sóc khách hàng định kỳ nhóm sản phẩm TÂN DƯỢC, tạo dựng ưu thế cạnh tranh cho thương... với kĩ năng chăm sóc/bán hàng và chuyên môn sản phẩm tốt nhất. 1. Đối với vị trí TDV phụ trách mảng BẢO HIỂM: theo dõi, cập nhập thông tin...

Ứng Tuyển Ngay

Tạo thông báo việc làm

Đăng ký Bản tin Việc làm Hàng tuần của chúng tôi và theo dõi.


© Myvieclam.com 2017 Bảo lưu mọi quyền.

|