myvieclam.com

Việc làm Executive, Client Support Center (Based in HCMC) tháng sáu 2018 Mới nhất

Fri, 12 Jan 2018 07:03:08 GMT

Nielsen - Ho Chi Minh City, South East - Executive, Client Support Center (Based in HCMC) - 6330 Call Center - Vietnam Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh THE JOB BRIEF Maintain a client service orientation by managing day-to-day administration of client service and coordinating on analysis and reporting of assigned res...

Ứng Tuyển Ngay

Tạo thông báo việc làm

Đăng ký Bản tin Việc làm Hàng tuần của chúng tôi và theo dõi.


© Myvieclam.com 2017 Bảo lưu mọi quyền.

|