myvieclam.com

Việc làm Giám Đốc Điều Hành tháng sáu 2018 Mới nhất

Tue, 24 Apr 2018 03:33:38 GMT

Moc Chau, Son La - thầu về tiến độ, chi phí, chất lượng và việc tuân thủ các điều khoản hợp đồng của nhà thầu - việc kiểm tra, rà soát để báo cáo lãnh đạo phê...- Quản lý điều hành hoạt động của công ty bao gồm - Điều hành mọi hoạt động của dự án được giao, chịu trách nhiệm trước BGĐ về công việc...

Ứng Tuyển Ngay

Tạo thông báo việc làm

Đăng ký Bản tin Việc làm Hàng tuần của chúng tôi và theo dõi.


© Myvieclam.com 2017 Bảo lưu mọi quyền.

|