myvieclam.com

Việc làm Kỹ sư lập trình PLC - Dịch Vụ Kỹ Thuật Bảo An - Hải Phòng Tháng Năm 2018 Mới nhất

Tue, 15 May 2018 13:00:17 GMT

Số lượng: 05 người Mô tả công việc: Thiết kế hệ thống điện, tủ bảng điện, điện cho dây chuyền sản xuất Lập trình điều khiển các máy móc công nghiệp. Các...
From Dulieuvieclam - Tue, 15 May 2018 13:00:17 GMT - View all Hải Phòng jobs

Ứng Tuyển Ngay

Tạo thông báo việc làm

Đăng ký Bản tin Việc làm Hàng tuần của chúng tôi và theo dõi.


© Myvieclam.com 2017 Bảo lưu mọi quyền.

|