myvieclam.com

Việc làm NHÂN VIÊN KINH DOANH - GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ - Sóc Trăng Tháng Năm 2018 Mới nhất

Wed, 17 Jan 2018 13:00:12 GMT

- Duy trì quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn hàng, thiết lập các mội quan hệ kinh doanh mới thông qua việc thực hiện kế hoạch công tác hàng ngày, hoặc qua...
From Dulieuvieclam - Wed, 17 Jan 2018 13:00:12 GMT - View all Sóc Trăng jobs

Ứng Tuyển Ngay

Tạo thông báo việc làm

Đăng ký Bản tin Việc làm Hàng tuần của chúng tôi và theo dõi.


© Myvieclam.com 2017 Bảo lưu mọi quyền.

|