myvieclam.com

Việc làm Nhân Viên Kinh Doanh Sữa Bột Kênh Gt - VINAMECO - Hải Phòng Tháng Bảy 2018 Mới nhất

Fri, 12 Jan 2018 12:48:39 GMT

+ Lập kế hoạch và phát triển hệ thống hoạt động kinh doanh kênh GT + Lập danh sách khách hàng đúng, sắp xếp tuyến bán hàng chính xác trong khu vực phụ trách ...
From My Work - Fri, 12 Jan 2018 12:48:39 GMT - View all Hải Phòng jobs

Ứng Tuyển Ngay

Tạo thông báo việc làm

Đăng ký Bản tin Việc làm Hàng tuần của chúng tôi và theo dõi.


© Myvieclam.com 2017 Bảo lưu mọi quyền.

|