myvieclam.com

Việc làm Phiên dịch tiếng Trung thu nhập 7-10tr/ tháng Hải Phòng - Việc làm mới - Công nghiệp nhựa Phú Lâm - Hải Phòng Tháng Bảy 2018 Mới nhất

Fri, 12 Jan 2018 15:21:35 GMT

+ Dịch các văn bản, tài liệu hành chính của công ty. + Các công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn...
From Viecoi - Fri, 12 Jan 2018 15:21:35 GMT - View all Hải Phòng jobs

Ứng Tuyển Ngay

Tạo thông báo việc làm

Đăng ký Bản tin Việc làm Hàng tuần của chúng tôi và theo dõi.


© Myvieclam.com 2017 Bảo lưu mọi quyền.

|