myvieclam.com

Việc làm Trưởng Tư Vấn Giám Sát Công Trình Thủy Lợi tháng sáu 2018 Mới nhất

Tue, 24 Apr 2018 04:50:58 GMT

Son La, North West - . - Thay mặt công ty đi họp, làm báo cáo giám sát tuần , tháng báo cáo chủ đối với công trình đang thực hiện. Quyền lợi được hưởng - Lương 8... - 12 triệu + thưởng doanh thu tháng/quý/năm+ các khoản trợ cấp theo luật Lao động (thỏa thuận theo năng lực) - Các chế độ phúc lợi theo quy...

Ứng Tuyển Ngay

Tạo thông báo việc làm

Đăng ký Bản tin Việc làm Hàng tuần của chúng tôi và theo dõi.


© Myvieclam.com 2017 Bảo lưu mọi quyền.

|