myvieclam.com

Việc làm Trưởng phòng bán hàng - First Alliances - Jobs Management - Hải Phòng Tháng Năm 2018 Mới nhất

Tue, 15 May 2018 13:38:30 GMT

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Xây dựng kế hoạch bán hàng của Phòng hàng năm, dài hạn theo định hướng Công ty và tổ chức triển khai kế hoạch bán hàng (tháng/quý/năm)....
From First Alliances - Tue, 15 May 2018 13:38:30 GMT - View all Hải Phòng jobs

Ứng Tuyển Ngay

Tạo thông báo việc làm

Đăng ký Bản tin Việc làm Hàng tuần của chúng tôi và theo dõi.


© Myvieclam.com 2017 Bảo lưu mọi quyền.

|